Proses Cagaran Hartanah – (Pre-Disbursement)

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Proses Cagaran Hartanah – (Pre-Disbursement)Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Cagaran gadaian adalah tatacara cagaran yang digunakan bagi hartanah yang sudah mempunyai Hakmilik Individu/ Strata manakala cagaran penyerahan hak adalah tatacara cagaran yang digunakan bagi hartanah yang belum mempunyai Hakmilik Individu/ Strata.

1st party bermaksud pemilik hartanah dan pelanggan/peminjam adalah pihak yang sama manakala 3rd party adalah keadaan dimana tidak semua pemilik hartanah mengambil pembiayaan dengan LPPSA.

Ya, LPPSA menyediakan surat iringan standard yang perlu diguna pakai oleh pihak peguam bagi kedua-dua tujuan di atas dan boleh dimuat turun daripada Sistem Juris Credit.

Semua dokumen berkaitan pembiayaan perumahan sektor awam di bawah LPPSA telah mendapat pengecualian duti setem. Walau bagaimanapun, peguam diminta untuk mendapatkan pengecualian dari pejabat setem yang berkenaan.

Wang beza mesti dijelaskan kepada pihak penjual sebelum pihak peguam menghantar surat nasihat pengeluaran wang pembiayaan (Advice To Release-ATOR).

Penyempurnaan dokumen pembiayaan dan sekuriti mengambil tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

Borang cagaran boleh dimuat turun daripada sistem Juris Credit bedasarkan Surat arahan (Letter of Instruction) yang dikeluarkan oleh LPPSA.

Pihak peguam mesti menunggu pengembalian dokumen sekuriti sebelum melakukan pembetulan yang diperlukan didalam dokumen sekuriti dan sistem Juris Credit.

E-mel notifikasi akan dihantar kepada pihak peguam. Pemberitahuan tersebut perlu dicetak dan ditunjukkan kepada pegawai yang berkenaan semasa mengutip dokumen tersebut.

Pihak Peguam boleh merujuk templat standard surat iringan nasihat pengeluaran pembiayaan (Advise to Release – ATOR) LPPSA yang terdapat di sistem Juris Credit untuk dokumen yang diperlukan.

Pembayaran pembiayaan akan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

Untuk kes di mana harta dicagar di bank, yuran guaman akan dikreditkan ke dalam akaun peguam setelah menerima nasihat pengeluaran wang kedua. Sekiranya harta tanah tidak dicagarkan, pembayaran atas yuran guaman akan dibuat atas nasihat pengeluaran wang pertama.

Pihak Peguam perlu menjawab kuiri melalui Follow Up Reply dan muatnaik dokumen yang diminta di dalam sistem Juris Credit.

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami