Permohonan Pembiayaan Bersama

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Permohonan Pembiayaan BersamaLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Pembiayaan bersama adalah permohonan pembiayaan perumahan daripada dua atau lebih individu untuk membeli satu hartanah yang sama. Contoh pembiayaan bersama:

Kelulusan pinjaman pemohon pertama RM 250,000.00
Kelulusan pinjaman pemohon kedua RM 150,000.00
JUMLAH KELULUSAN PINJAMAN RM 400,000.00

Syarat layak bagi permohonan pembiayaan bersama adalah:

Pinjaman Bersama 1 (PB 1)
Setiap pemohon hendaklah merupakan kakitangan sektor awam dimana kedua-duanya menggunakan pembiayaan LPPSA; atau

Pinjaman Bersama 2 (PB 2)
Sekurang-kurangnya seorang daripada pemohon adalah kakitangan sektor awam;
Bagi pemohon pembiayaan bersama yang bukan kakitangan sektor awam, pemohon boleh menggunakan pembiayaan institusi kewangan atau agensi yang mempunyai skim pembiayaan perumahan sendiri dan bersetuju menjadi pemegang gadaian kedua.

Ilustrasi adalah seperti di bawah:-

JENIS PINJAMAN PEMOHON 1 PEMOHON 2
Pinjaman Bersama 1 (PB 1) LPPSA
(Kakitangan Sektor Awam)
LPPSA
(Kakitangan Sektor Awam)
Pinjaman Bersama 2 (PB 2) LPPSA
(Kakitangan Sektor Awam)
BANK
(Kakitangan Swasta)

Pemohon pembiayaan bersama hendaklah terdiri daripada:

i. Suami & Isteri
ii. Ibu/Bapa – Anak/Anak-anak (Anak Kandung)

Setiap pemohon hendaklah menandatangani Perjanjian Jual Beli (S&P) yang sama.

Jumlah pembiayaan yang layak dimohon adalah tertakluk kepada kelayakan semasa setiap pemohon.

PB 1
i. Bagi permohonan pembiayaan bersama antara kakitangan sektor awam, semua jenis pembiayaan adalah dibenarkan.

PB 2
i. Bagi permohonan pembiayaan bersama antara pemohon kakitangan sektor awam dan pemohon kakitangan swasta, jenis pembiayaan yang dibenarkan adalah:

a) Jenis 1: Rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap; dan
b) Jenis 3: Rumah atau petak rumah kediaman yang dalam pembinaan.

Ya, dengan syarat institusi kewangan/ agensi tersebut bersetuju untuk menjadi pemegang gadaian kedua.

Kriteria kelayakan adalah tertakluk kepada garis panduan institusi pembiaya yang dimohon.

Pemohon perlu mengemukakan pemohonan kepada LPPSA terlebih dahulu. Jika terdapat pemohonan yang diluluskan dengan wang beza, pemohon boleh mengemukakan pemohonan gadaian kedua kepada institusi kewangan berkenaan.

Pemohon boleh membuat permohonan pembiayaan bersama melalui permohonan atas talian. Pemohon juga boleh merujuk kepada garis panduan LPPSA. Pemohonan harus dikemukakan kepada LPPSA terlebih dahulu.

i. Sijil nikah/ perkahwinan (sekiranya pasangan suami/isteri);
ii. Sijil kelahiran anak (sekiranya pasangan ibu-bapa/anak).

Tidak. Permohonan pembiayaan bersama daripada LPPSA perlu lulus terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan dengan mana-mana institusi kewangan/ agensi yang mempunyai kemudahan pembiayaan perumahan sendiri.

Tidak boleh. Pemohon diwajibkan menggunakan peguam yang sama bagi urusan dokumentasi pembiayaan.

Kemaskini terakhir: 27 Mei 2024

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami