Aktiviti Koperasi

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Aktiviti KoperasiKoperasi Hartanah Anggun Berhad

Aktiviti Koperasi 1

SUBSEKSYEN 9 (FASAL 1) UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI HARTANAH ANGGUN BERHAD

Bagi mencapai matlamat dan fungsi menurut undang-undang kecil 7 amnya dan 8 khasnya,
Koperasi boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta dan peraturan- peraturan;

a)

Menjalankan aktiviti berikut:

i. Menjalankan pembinaan dan penjualan rumah kediaman, kondominium dan pangsapuri;
ii. Menjalankan pembinaan dan penjualan rumah kedai, premis perniagaan dan pejabat;
iii. Menjalankan pembelian dan penjualan hartanah.

b)

Menjalankan aktiviti kebajikan dan pendidikan anggota;

c)

Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;

d)

Melaburkan wang berlebihan di dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;

e)

Mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya; dan

f)

Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi lain.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami