Aktiviti Koperasi

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Aktiviti KoperasiKoperasi Hartanah Anggun Berhad

Aktiviti Koperasi 1

SUBSEKSYEN 9 (FASAL 1) UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI HARTANAH ANGGUN BERHAD

(1.1) Bagi mencapai matlamat dan fungsi menurut Undang-Undang Kecil 7 amnya dan 8 khasnya,
Koperasi dan anggotanya boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta dan peraturan- peraturan;

a) Menjalankan aktiviti berikut:

i.

Menjalankan penjualan rumah kediaman, kondominium dan pangsapuri;

ii.

Menjalankan penjualan rumah kedai, premis perniagaan dan pejabat; dan

iii.

Menjalankan pembelian dan penjualan hartanah;

iv.

Menjalankan penjualan rumah subsale; dan

v.

Menjalankan aktiviti-aktiviti pengguna, pengangkutan, perladangan, perindustrian, pembinaan dan pembuatan.

(1.2) Bagi mencapai matlamat dan fungsi menurut Undang-Undang Kecil 7 amnya dan 8 khasnya,
Koperasi boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta dan peraturan- peraturan;

a.

Menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:
i. Menjalankan pembinaan kediaman, kondominium dan pangsapuri;
ii. Menjalankan pembinaan kedai, premis perniagaan dan pejabat.

b.

Menjalankan aktiviti kebajikan dan pendidikan anggota;

c.

Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;

d.

Melaburkan wang berlebihan di dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;

e.

Mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya, dan

f.

Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi lain.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami