Arahan Potongan Gaji (APG)

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Arahan Potongan Gaji (APG)Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Bagi pembiayaan Jenis 1, 4 dan 5, bayaran balik bulanan akan bermula pada:

i. Bulan berikutnya bagi pengeluaran pembiayaan yang dibuat pada 1 haribulan sehingga 15 haribulan; atau
ii. Dua (2) bulan berikutnya bagi pengeluaran pembiayaan yang dibuat pada 16 haribulan sehingga 31 haribulan.

Bagi pembiayaan Jenis 2, 3, 6 dan 7, bayaran balik bulanan akan bermula pada bulan berikutnya selepas bayaran kemajuan 95% dikeluarkan atau pada bulan ke-25 daripada tarikh kelulusan yang mana terdahulu.

Bagi pembiayaan Jenis 3 yang melibatkan hartanah berkonsepkan bina dan jual (Build and Sell) untuk rumah bertingkat, bayaran balik akan bermula selepas bayaran kemajuan 100% dikeluarkan atau pada bulan ke-37 daripada tarikh kelulusan, yang mana terdahulu.

Walau bagaimanapun, bayaran balik bulanan bagi Jenis 3 selain Build and Sell, ia akan bermula pada bulan berikutnya selepas bayaran kemajuan 95% dikeluarkan atau pada bulan ke-25 daripada tarikh kelulusan yang mana terdahulu. Sila rujuk klausa 12.5.2 dan 12.5.3 (ii) Garis Panduan Pembiayaan Perumahan LPPSA Bil. 1/2021.

Peminjam perlu memaklumkan kepada LPPSA berhubung potongan gaji yang tidak dilaksanakan melalui portal pertanyaan / aduan https://etiket.lppsa.gov.my/ dan menyertakan sekali salinan penyata gaji bulanan.

LPPSA akan mengeluarkan notis ulangan makluman Arahan Potongan Gaji (APG) kepada Pusat Pembayar / Pejabat Bendahari.

Peminjam perlu membuat bayaran balik secara terus kepada LPPSA bagi ansuran bulanan yang tidak dapat dilaksanakan melalui potongan gaji.

Peminjam boleh mengabaikan surat Arahan Potongan Gaji (APG) yang telah dikeluarkan sekiranya potongan telah dilaksanakan ke akaun pembiayaan seperti yang tertera pada surat APG. Surat Arahan Potongan Gaji ini juga akan dikeluarkan sekiranya terdapat perubahan pada tempat bertugas, Pejabat Perakaunan, Pusat Pembayar dan Jabatan peminjam.

Bayaran secara terus kepada LPPSA hanya dibenarkan bagi kategori berikut:

1. Peminjam yang bersara secara pilihan (masih tidak layak menerima pencen bulanan pada umur persaraan).
2. Peminjam yang ingin menyelesaikan tunggakan bayaran balik.
3. Peminjam yang ingin meneruskan bayaran balik semasa tempoh Cuti Tanpa Gaji (CTG).

Kemaskini terakhir: 27 Oktober 2022

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami

Bantuan & Maklum Balas