Liabiliti Korporat

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Liabiliti KorporatKoperasi Hartanah Anggun Berhad

Liabiliti Korporat 1

SEKSYEN 17A, AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH 2009 [PINDAAN 2018]

DEFINISI

RASUAH adalah :

Tawaran Langsung atau Tidak Langsung untuk memberi atau menerima Suapan atau apa-apa yang bernilai dengan niat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan atau mengekalkan sesuatu manfaat perdagangan, seperti mendapatkan urusniaga baru, menyambung urusniaga yang sedia ada atau untuk mendapatkan apa-apa kelebihan yang tidak wajar.

Seksyen 17A (8), Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Pindaan 2018] menyatakan bahawa Organisasi Komersial adalah merujuk kepada Entiti di bawah Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian 1961 atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 yang menjalankan perniagaan di Malaysia atau di tempat lain.

Seksyen 17A (6), Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Pindaan 2018], menyatakan bahawa Orang Bersekutu dengan Organisasi Komersial adalah sepertimana berikut :

[a] Seorang Pengarah;
[b] Seorang Pekongsi;
[c] Seorang Pekerja Organisasi Komersial;
[d] Seorang yang melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak Organisasi Komersial.

PERLAKSANAAN POLISI INTEGRITI

Selaras dengan Seksyen 17A (4), Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Pindaan 2018], Polisi Integriti telahpun dikuatkuasakan oleh Kumpulan Syarikat Anggun Armada Holdings Sdn. Bhd. berkuatkuasa pada tarikh 01 Jun 2020 selaras dengan Prinsip-Prinsip Tatacara Mencukupi [T.R.U.S.T] sepertimana berikut :

[a] Komitmen Pengurusan Atasan;
[b] Analisa Risiko;
[c] Perlaksanaan Langkah Kawalan;
[d] Pemantauan, Penilaian dan Penguatkuasaan Secara Sistematik;
[e] Latihan Dan Komunikasi.

Penasihat Integriti, YBjks. Dato’ Dr. Aswandi bin Hj. Mohamed Hashim, DIMP., AMP., AMS telahpun dilantik oleh Kumpulan Syarikat Anggun Armada Holdings Sdn. Bhd. berkuatkuasa pada tarikh 01 Julai 2020.

HUKUMAN

Di bawah Seksyen 17A (2), Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 [Pindaan 2018], Hukuman yang boleh dikenakan ke atas Organisasi Komersial atas Sabitan di bawah peruntukkan ini adalah sepertimana berikut :

“…(2) Mana-mana Organisasi Komersial yang melakukan Kesalahan di bawah Seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada Sepuluh Kali Ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu, jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk Wang, atau Satu Juta Ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi Dua Puluh Tahun atau kedua-duanya…”

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami