Dasar Keselamatan

Dokumen ini penting dan memberi kesan kepada hak undang-undang anda, jadi sila baca dan fahami Dasar Privasi kami dan terma-terma lain yang dirujuk dalam dokumen ini dengan berhati-hati.

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Kenyataan Keselamatan

Laman web ini dilengkapi langkah-langkah keselamatan dengan sokongan aplikasi tertentu untuk melindungi kerugian, penyalahgunaan, dan / atau pengubahan maklumat di bawah kawalan kami. Kesemua data berada di belakang firewall, dengan akses terhad kepada kakitangan Jabatan Teknologi Maklumat Koperasi Hartanah Anggun Berhad sahaja.

Kami, terutamanya di Jabatan Teknologi Maklumat Koperasi Hartanah Anggun Berhad, mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan memerlukan mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan atau memproses maklumat peribadi anda untuk kami melakukan perkara yang sama. Akses kepada maklumat peribadi anda adalah terhad untuk menghalang akses, pengubahsuaian atau penyalahgunaan yang tidak dibenarkan dan hanya dibenarkan di kalangan pekerja dan ejen kami di atas dasar yang perlu diketahui sahaja.

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami