Penafian

Dokumen ini penting dan memberi kesan kepada hak undang-undang anda, jadi sila baca dan fahami Dasar Privasi kami dan terma-terma lain yang dirujuk dalam dokumen ini dengan berhati-hati.

Penafian Portal Rasmi Koperasi Hartanah Anggun Berhad

Isi terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan penyampaian maklumat semata-mata. Maklumat disediakan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad, dan kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengemas kini dan menyampai maklumat setepatnya. Namun Koperasi Hartanah Anggun Berhad tiada memberi jaminan dalam sebarang bentuk, mengenai tahap kesempurnaan dan ketepatan bersabit dengan laman web ini, atau ke atas maklumat, produk, perkhidmatan atau sebarang lakaran grafik yang terkandung dalam laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Dengan ini, Koperasi Hartanah Anggun Berhad menafikan sebarang takluk atau kerugian atau kerosakan termasuk kerugian tidak langsung atau kerugian turutan, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan hasil daripada atau bersabit dengan, penggunaan laman web ini.

Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan. Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

Segenap usaha dilaksana untuk melancarkan pelayaran laman web ini. Namun, Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ketersangkutan atau ketiadasediaan akibat masalah teknikal yang bukan dalam kawalan Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Penafian Umum

Koperasi Hartanah Anggun Berhad menggunakan SKIM ZERO DEPOSIT PLUS+ dan menafikan memberi sebarang bentuk kuasa dan kebenaran kepada mana-mana anggota Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana pihak ketiga untuk mengutip sebarang bayaran dalam apa-apa jua bentuk bayaran sebagai bayaran pendahuluan (deposit) mahupun bayaran tempahan (booking).

Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga tidak pernah menjalinkan hubungan kerjasama dengan mana-mana pihak ketiga atau terlibat dengan mana-mana aktiviti berbentuk pelaburan, mengutip dana untuk Skim Wakaf Rumah Tahfiz, Skim Wakaf Al-Quran dan lain-lain skim yang seumpamanya.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga bertindak untuk tidak menanggung sebarang kerugian yang dituntut oleh mana-mana individu sekiranya didapati terlibat dengan kerugian melibatkan mana-mana skim yang dinyatakan diatas atau yang seumpama dengannya.

Jika anda melihat sesuatu seperti yang dinyatakan diatas atau sebarang aktiviti yang  menimbulkan keraguan, anda digalakkan melaporkannya kepada Kami. Aduan anda boleh dihantar kepada:

Koperasi Hartanah Anggun Berhad,
No. 12, Jalan Niaga Bestari 8, Puncak Bestari, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
E-mel: aduan@koperasihartanahanggun.com.my

Anda juga boleh menghubungi kami melalui maklumat perhubungan di atas jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan notis penafian ini.

Bantuan & Maklum Balas