Penafian

Dokumen ini penting dan memberi kesan kepada hak undang-undang anda, jadi sila baca dan fahami Dasar Privasi kami dan terma-terma lain yang dirujuk dalam dokumen ini dengan berhati-hati.

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Penafian RasmiKoperasi Hartanah Anggun Berhad

Isi terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan penyampaian maklumat semata-mata. Maklumat disediakan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad, dan kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengemas kini dan menyampai maklumat setepatnya. Namun Koperasi Hartanah Anggun Berhad tiada memberi jaminan dalam sebarang bentuk, mengenai tahap kesempurnaan dan ketepatan bersabit dengan laman web ini, atau ke atas maklumat, produk, perkhidmatan atau sebarang lakaran grafik yang terkandung dalam laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Dengan ini, Koperasi Hartanah Anggun Berhad menafikan sebarang takluk atau kerugian atau kerosakan termasuk kerugian tidak langsung atau kerugian turutan, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan hasil daripada atau bersabit dengan, penggunaan laman web ini.

Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan. Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

Segenap usaha dilaksana untuk melancarkan pelayaran laman web ini. Namun, Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ketersangkutan atau ketiadasediaan akibat masalah teknikal yang bukan dalam kawalan Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

1. Penafian Umum

Koperasi Hartanah Anggun Berhad menggunakan SKIM ZERO DEPOSIT PLUS+ dan menafikan memberi sebarang bentuk kuasa dan kebenaran kepada mana-mana anggota Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana pihak ketiga untuk mengutip sebarang bayaran dalam apa-apa jua bentuk bayaran sebagai bayaran pendahuluan (deposit) mahupun bayaran tempahan (booking).

Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga tidak pernah menjalinkan hubungan kerjasama dengan mana-mana pihak ketiga atau terlibat dengan mana-mana aktiviti berbentuk pelaburan, mengutip dana untuk Skim Wakaf Rumah Tahfiz, Skim Wakaf Al-Quran dan lain-lain skim yang seumpamanya.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga bertindak untuk tidak menanggung sebarang kerugian yang dituntut oleh mana-mana individu sekiranya didapati terlibat dengan kerugian melibatkan mana-mana skim yang dinyatakan diatas atau yang seumpama dengannya.

2. Penafian Penerimaan Tawaran Dan Pemasaran Projek Perumahan BaruRujukan: KOHAB/MKLMN/2021/0001 (06 JANUARI 2021)

Koperasi Hartanah Anggun Berhad MENAFIKAN bahawa Koperasi ada menerima tawaran atau lantikan daripada pihak pemaju untuk memasarkan dan menguruskan projek perumahan terbaru seperti yang di tularkan di media sosial oleh Puan ZAINAB BINTI SHAHRIL melalui akaun Facebook beliau, Zayra Iman baru – baru ini.

Untuk makluman anggota Koperasi, pengurusan Koperasi akan melalui beberapa siri rundingan terlebih dahulu dengan pihak pemaju sebelum projek perumahan dapat dipasarkan dan antara intipati rundingan tersebut adalah berkaitan Skim Zero Deposit, teknikal dan pengurusan pemprosesan fail jualan serta komisen anggota.

Untuk makluman anggota Koperasi, sesuatu projek hanya akan dilancarkan oleh Koperasi selepas penerimaan surat lantikan daripada pemaju dan pihak Koperasi akan membekalkan marketing tools berkaitan projek seperti poster, slide presentation, copywriting, gambar atau video untuk kemudahan anggota.

Oleh yang sedemikian, Koperasi dengan ini menyatakan bahawa Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak terlibat atau mempunyai sebarang kerjasama rasmi dengan pemaju atau anggota Koperasi tersebut seperti yang ditularkan.

Koperasi dengan ini menyatakan bahawa sebarang bentuk tawaran yang di tawarkan oleh beliau adalah berdasarkan kapasiti peribadi anggota tersebut dan Koperasi tidak mempunyai sebarang kaitan dan tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat isu – isu berkaitan projek tersebut di masa hadapan.

 

Muat turun Makluman KOHAB/MKLMN/2021/0001

3. Penafian Lantikan Agensi Pemasaran Untuk Projek Perumahan Taman Rawai Perdana, Marang, TerengganuRujukan: KOHAB/PKLLG/2022/0013 (08 APRIL 2022)

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Koperasi Hartanah Anggun Berhad (KOHAB) tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian atau dilantik sebagai agensi pemasaran samada untuk mempromosi, memasar atau menjual Projek Perumahan Taman Rawai Perdana, Alor Limbat, Marang, Terengganu seperti yang dinyatakan oleh pihak pemaju.

Seiring dengan penafian ini, pihak KOHAB tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang kerugian atau isu berkaitan antara pihak pembeli, pemaju, ejen atau pihak berkepentingan sekiranya mempunyai isu berkaitan pengurusan, teknikal, komisen dan lain–lain berkenaan projek tersebut.

Pihak KOHAB juga akan mengambil tindakan yang dirasakan wajar sekiranya didapati anggota KOHAB yang menyalahgunakan nama dan logo Koperasi Hartanah Anggun Berhad bagi tujuan pemasaran dan jualan projek perumahan tersebut.

 

Muat turun Pekeliling KOHAB/PLKGG/2022/0013

Jika anda melihat sesuatu seperti yang dinyatakan diatas atau sebarang aktiviti yang menimbulkan keraguan, anda digalakkan melaporkannya kepada Kami.

Aduan anda boleh dihantar kepada:

Koperasi Hartanah Anggun Berhad,
No. 12, Jalan Niaga Bestari 8,
Puncak Bestari,
42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

E-mel: [email protected]

Anda juga boleh menghubungi kami melalui maklumat perhubungan di atas jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan notis penafian ini.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami