Asas Perniagaan Koperasi

Asas PerniagaanKoperasi Hartanah Anggun Berhad

E-Property

Fokus utama Koperasi Hartanah Anggun Berhad adalah dalam penjualan hartanah diseluruh Malaysia dengan kaedah pemilikan rumah mampu milik tanpa deposit khusus bagi Kakitangan Kerajaan.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga menyediakan kemudahan pembangunan latihan hartanah untuk setiap agensi yang bernaung di bawah koperasi. Antara latihan dan bimbingan yang diberikan kepada agensi adalah seperti;

 • Kursus Perancangan Dan Perniagaan E-Property
 • Bengkel Pemasaran Digital
 • Kelas Mingguan Pelaburan Hartanah
 • Bengkel Taklimat
 • Lawatan Ke Tapak Projek.

Setiap ketua agensi diberikan modul khas pembangunan agensi bagi memastikan sasaran jualan dan pengurusan agensi adalah sejajar dengan matlamat Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad turut menguruskan penjualan hartanah dari projek pembangunan rakan-rakan strategik yang lain.

Perancangan Masa Hadapan

 • Menawarkan kemudahan pinjaman peribadi
 • Memasarkan pakej haji dan umrah
 • Memasarkan pembelian rumah mampu milik melalui skim KWSP
 • Pelaburan alternatif dengan potensi pulangan dividen yang tinggi
 • Meluaskan perniagaan peribadi (suntikan dana dan pemantauan Koperasi Hartanah Anggun Berhad)
 • Memasarkan produk berasaskan automotif
 • Memasarkan produk berasaskan kesihatan dan kecantikan
 • Syarikat produksi (production house)
Bantuan & Maklum Balas