Kematian / Keilatan / Penyakit Kritikal

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Kematian / Keilatan / Penyakit KritikalLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Sekiranya pembiayaan meninggal dunia, ilat atau menghidap penyakit kritikal, waris, peminjam atau majikan hendaklah memaklumkan kepada LPPSA insiden tersebut dan perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:

i. Borang Pemberitahuan Kematian Peminjam; atau
ii. Borang Pemberitahuan Keilatan/ Penyakit Kritikal Peminjam.

Borang dan dokumen sokongan yang diperlukan boleh dimuat turun dari laman sesawang LPPSA di https://myfinancing.lppsa.gov.my/my/kematian-penyakit-kritikal .

Peminjam juga boleh memberi makluman bagi kes keilatan secara atas talian melalui Borang Online di portal LPPSA – https://lms.lppsa.gov.my/JACCESS/portal/ – Pemberitahuan Keilatan.

Jumlah bayaran pampasan kematian/ keilatan/ penyakit kritikal ditentukan atas penilaian yang dibuat oleh pihak Panel Insurans/ Takaful berdasarkan jadual pengurangan baki terkini.

Setelah pampasan diterima dari pihak Insurans/ Takaful, pihak LPPSA akan mengkreditkan jumlah tersebut untuk menyelesaikan baki pembiayaan. Untuk akaun yang berbaki kredit, lebihan bayaran tersebut akan dipulangkan semula kepada waris atau peminjam. Sekiranya akaun masih berbaki debit, pihak LPPSA akan mengeluarkan notis tuntutan atas baki tersebut kepada waris atau peminjam.

Pihak LPPSA akan mengeluarkan surat Pengesahan Baki Pembiayaan Perumahan kepada waris atau peminjam setelah menerima bayaran pampasan kematian/ keilatan/ penyakit kritikal dari pihak Insurans/ Takaful.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami melalui medium komunikasi rasmi LPPSA di https://etiket.lppsa.gov.my/ .

Bagi akaun yang masih mempunyai baki pembiayaan setelah bayaran pampasan telah diterima, kemungkinan adalah disebabkan oleh:

1) Jumlah pampasan yang diterima tidak mencukupi.
2) Tiada perlindungan insurans/ takaful.
3) Punca kematian, keilatan atau penyakit kritikal peminjam dibawah pengecualian manfaat polisi gadaijanji peminjam.
4) Polisi insurans/ takaful gadaijanji telah tamat tempoh sebelum tarikh kematian, keilatan atau menghidap penyakit kritikal.

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami