Proses Cagaran Hartanah – (Post-Disbursement)

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Proses Cagaran Hartanah – (Post-Disbursement)Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Tidak dibenarkan. Sebagai alternatif, peguam/ peminjam boleh membuat permohonan carian rasmi di Pejabat Tanah berkaitan.

Peminjam dikehendaki melantik peguam serta menandatangani beberapa suratcara yang diperlukan bagi menyempurnakan pindahmilik dan gadaian (Perfection of Charge).

Ini bagi menjamin kepentingan pelanggan sebagai pemilik hartanah dan LPPSA sebagai pembiaya didaftarkan dengan sempurna di pejabat tanah berkaitan.

Tidak dibenarkan sehingga pembiayaan diselesaikan sepenuhnya.

Kemaskini terakhir: 27 Mei 2024

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami