Pengiraan Kelayakan

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Pengiraan KelayakanLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Kaedah pengiraan had kelayakan adalah seperti berikut:

1. Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih; dan

2. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

*Contoh pengiraan kelayakan adalah seperti di bawah:

 

Pengiraan Kelayakan 1

Pengiraan

Nota:

  • Anggaran jumlah maksimum pembiayaan boleh dikira menggunakan kalkulator pengiraan kelayakan di laman sesawang LPPSA dengan memasukkan amaun hartanah dan amaun yang dimohon.
  • Amaun pembiayaan yang diluluskan adalah tertakluk kepada amaun yang terendah di antara berikut:

a. − harga hartanah;
b. − penilaian JPPH;
c. − amaun yang dimohon; atau
d. − kelayakan maksimum pemohon.

Pendapatan bersih dibawah tafsiran LPPSA merujuk kepada: Gaji Pokok + Elaun Tetap yang diambilkira – Potongan Wajib.

Bayaran yang diterima secara bertempoh antaranya seperti berikut:

1. Bayaran tunggakan gaji.
2. Elaun tanggung kerja.
3. Elaun lebih masa.
4. Bantuan Khas Kewangan.

dan lain-lain bayaran/elaun yang ditetapkan oleh LPPSA (jika ada).

Elaun tetap yang diambilkira adalah seperti berikut:

1. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP).
2. Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA).
3. Imbuhan Tetap Keraian (ITK).
4. Imbuhan Tetap Khidmat Tentera (ITKT).
5. Imbuhan Tetap Jawatan Utama (ITJU).
6. Elaun Perumahan Wilayah (EPW).
7. Elaun Memangku.
8. Bantuan Sara Hidup (COLA).
9. Bayaran Insentif Wilayah (BIW).
10. Bayaran Insentif Semenanjung Malaysia (BISM).
11. Bayaran Insentif Sabah/ Sarawak (BISS).

Potongan wajib yang diambilkira adalah seperti berikut:

1. KWSP/ EPF.
2. PERKESO/ SOCSO.
3. Cukai Pendapatan.
4. Arahan Mahkamah.
5. Arahan Mahkamah Syariah.
6. Bayaran Balik Gaji.
7. Bayaran Pinjaman Perumahan Persekutuan/ Kerajaan Negeri/ Badan Berkanun.

Antara jenis potongan lain yang tidak diambilkira adalah seperti berikut:

1. Potongan Zakat.
2. Potongan Khas Angkatan Tentera Malaysia (ATM).
3. Potongan Bersifat Tabungan/ Simpanan (seperti Caruman ASB/ simpanan Lembaga Tabung Haji/ Sijil Simpanan Premiun Nasional (SSPN)).

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami