Insurans/Takaful

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Perlindungan Insuras / TakafulLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Tidak. Pemohon yang mengambil pembiayaan SPPSAi diwajibkan mengambil perlindungan takaful manakala pemohon yang mengambil pembiayaan Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (SPPSA) diwajibkan mengambil perlindungan insurans (konvensional).

Perkhidmatan Eksekutif Pembiayaan atau FE adalah merupakan pilihan dan tidak diwajibkan kepada pemohon untuk menggunakan perkhidmatan berkenaan.

Tidak. Peminjam tidak dibenarkan menukar panel insurans/takaful selepas kelulusan pembiayaan dibuat.

Pengiraan premium MRTA/MRTT adalah berdasarkan umur, jantina dan jumlah pembiayaan peminjam manakala pengiraan premium LTHO adalah berdasarkan anggaran bina semula bangunan atau amaun penilaian harta oleh JPPH.

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami