Soalan Lazim LPPSA (F.A.Q)

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Peraturan Am Permohonan PembiayaanLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Permohonan pembiayaan untuk membeli rumah kedai dibenarkan dengan syarat rumah kedai tersebut mempunyai ciri-ciri rumah kediaman iaitu mempunyai fungsi dan struktur ruang tamu, bilik tidur, bilik air dan dapur secara kekal.

Permohonan pembiayaan untuk membeli apartment termasuk lot parkir dibenarkan dengan syarat pemohon menyertakan 2 perjanjian yang berasingan bagi pembelian apartment yang mempunyai lot parkir secara berasingan. Sekiranya pembelian apartment yang mempunyai lot parkir di bangunan yang sama, maka 2 perjanjian tersebut tidak diperlukan.

Permohonan pembiayaan (individu) untuk membeli hartanah di atas tanah berstatus pertanian dibenarkan. Bagi permohonan pembiayaan bersama, syarat keluasan tertakluk kepada Kanun Tanah Negara 1965/ Ordinan Tanah Sabah (Sabah Cap 68)/ Kanun Tanah Sarawak 1958 dan syarat/ peraturan Pejabat Tanah dan Galian peringkat Negeri.

Permohonan pembiayaan bagi membeli rumah kos rendah dibenarkan kepada pemohon daripada Kumpulan Sokongan II dengan syarat Perjanjian Jual Beli rumah kos rendah dan Perjanjian Kontrak untuk kerja tambahan dikemukakan serentak bersama dengan Borang Permohonan Pembiayaan. Permohonan kerja tambahan perlu dibuat serentak dengan pembinaan rumah dan amaun pembiayaan untuk kerja tambahan yang dibenarkan tidak melebihi RM20,000.

Pembiayaan Jenis 1 adalah pembiayaan bagi membeli hartanah yang telah siap dan proses permohonan pembiayaan adalah sama tidak mengira status hakmilik hartanah tersebut. Perbezaan hanya melibatkan penggunaan dokumen sekuriti yang berbeza dalam proses cagaran seperti dinyatakan dalam lampiran yang berkenaan.

Boleh, permohonan pembiayaan boleh dibuat di bawah syarat pembelian harta sekunder assigment. Namun, pembeli tidak dibenarkan menjual petak rumah tersebut kepada pihak ketiga sehingga Hakmilik Strata dikeluarkan.

Dokumen tambahan yang diperlukan adalah:

i) Kontrak jualan daripada mahkamah/ pejabat tanah; atau
ii) Surat pengesahan daripada pentadbir tanah yang mengesahkan pemohon berjaya dalam lelongan.

Dokumen tersebut perlu dikemukakan selepas lelongan berjaya.

Skim Pembiayaan Perumahan SPPSA adalah skim pembiayaan secara konvensional. Manakala Skim Pembiayaan Perumahan SPPSAi adalah skim pembiayaan secara Islamik.

Ya, permohonan pembiayaan untuk membeli hartanah antara adik beradik adalah dibenarkan.

Permohonan pembiayaan untuk membina rumah di atas tanah kepunyaan pasangan dibenarkan dengan syarat pasangan adalah pemilik bersama tanah tersebut.

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami