Polisi Privasi

Dokumen ini penting dan memberi kesan kepada hak undang-undang anda, jadi sila baca dan fahami Dasar Privasi kami dan terma-terma lain yang dirujuk dalam dokumen ini dengan berhati-hati.

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Kenyataan Privasi

Koperasi Hartanah Anggun Berhad telah membuat kenyataan Privasi ini untuk menunjukkan komitmen syarikat kami terhadap kepentingan Privasi. Berikut dibawah ini mendedahkan amalan penyimpanan dan penyebaran maklumat kami untuk laman web kami (“www.koperasihartanahanggun.com.my“).

Kami menggunakan alamat IP (internet protocol) anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan / atau untuk mentadbir laman web kami. Ini memberi kami idea tentang mana bahagian pengguna laman web kami melawat. Kami tidak memautkan alamat IP kepada apa sahaja yang dikenalpasti secara peribadi. Ini bermakna sesi pengguna akan dijejaki, tetapi pengguna akan menjadi tanpa nama.

Borang pendaftaran di laman web kami memerlukan anda memberikan maklumat hubungan seperti nama dan alamat e-mel anda. Kami menggunakan maklumat hubungan ini dari borang pendaftaran untuk menghantar maklumat tentang syarikat kami. Pengguna boleh memilih untuk tidak menerima surat-menyurat pada masa hadapan dengan memilih pilihan berhenti melanggan di dalam borang pendaftaran.

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab terhadap amalan Privasi atau kandungan laman web lain tersebut.

Notis Privasi

Notis Privasi ini menerangkan jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakan, mendedahkan dan melindungi maklumat tersebut.

Kami di Koperasi Hartanah Anggun Berhad memandang serius berkenaan Privasi. Prinsip berikut menyokong pendekatan kami untuk menghormati Privasi anda:

  • Kami menghargai kepercayaan yang anda letakkan kepada kami dengan memberi kami maklumat peribadi anda. Kami akan sentiasa menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang adil dan layak untuk dipercayai.
  • Kami akan memberikan maklumat yang jelas mengenai cara kami menggunakan maklumat peribadi anda. Kami akan sentiasa telus dengan anda tentang apa maklumat yang kami kumpulkan, apa yang kami lakukan dengannya, dengan siapa kami berkongsi dan siapa yang harus dihubungi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan.
  • Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat anda dari salah guna dan memastikannya selamat.
  • Kami akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan Perlindungan Data Peribadi yang berkenaan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa perlindungan data. Dalam ketiadaan undang-undang perlindungan data, kami akan bertindak mengikut prinsip-prinsip yang diterima umum untuk melindungi perlindungan data.

Notis Privasi ini digunakan untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Kami di Koperasi Hartanah Anggun Berhad berkaitan dengan perkhidmatan yang kami tawarkan. Ini termasuk maklumat yang dikumpulkan di luar talian melalui kempen pemasaran secara langsung, undian dan pertandingan, dan secara dalam talian melalui laman web, aplikasi dan halaman berjenama kami pada platform dan aplikasi pihak ketiga yang diakses atau digunakan melalui laman web atau platform pihak ketiga.

Notis Privasi ini juga terpakai kepada kandungan sasaran Koperasi Hartanah Anggun Berhad, termasuk tawaran dan iklan untuk produk dan perkhidmatan, yang kami (atau pembekal perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami) boleh menghantar kepada anda di laman web, platform dan aplikasi pihak ketiga (“Laman Pihak Ketiga“) berdasarkan Maklumat Penggunaan Laman anda (seperti yang ditakrifkan di bawah). Perkhidmatan Pihak Ketiga (“aplikasi/laman web/emel”) atau apa jua bentuk ini mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi mereka sendiri. Kami menggalakkan anda membacanya sebelum menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga.

Notis Privasi ini dengan ini dimasukkan dan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat Penggunaan bagi laman web/perkhidmatan dari Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau kebimbangan mengenai cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, maka anda boleh menghubungi kami dengan mengklik halaman Hubungi Kami. Permintaan anda akan diarahkan kepada bahagian yang berkenaan di Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Anda mempunyai hak untuk memberitahu kami jika anda:

  • Tidak mahu dihubungi pada masa akan datang oleh kami;
  • Ingin salinan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda;
  • Ingin kami membetulkan, mengemaskini, atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam rekod kami;
  • Ingin melaporkan sebarang penyalahgunaan maklumat peribadi anda.

Untuk membantu kami dalam menangani permintaan anda, sila kemukakan nama penuh dan butiran anda.

Dengan menggunakan Perkhidmatan Koperasi Hartanah Anggun Berhad, anda bersetuju untuk membenarkan kami bagi mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda mengikut kesesuaian Notis Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda dengan cara ini atau apa cara sekalipun, anda disarankan untuk tidak menggunakan Perkhidmatan kami atau sebaliknya dengan menyediakan maklumat peribadi anda yang releven kepada kami.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad hanya akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda jika ia adil dan sah untuk berbuat demikian. Dalam kebanyakan kes, kami akan meminta persetujuan anda dengan jelas tetapi, dalam beberapa kes, kami boleh membuat persetujuan daripada tindakan dan tingkah laku anda. Kami mungkin meminta anda memberikan persetujuan tambahan jika kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tidak dilindungi oleh Notis Privasi ini. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan persetujuan itu tetapi jika anda memutuskan tidak maka penyertaan anda dalam aktiviti tertentu mungkin terhad. Sekiranya anda memberikan persetujuan tambahan, syarat-syarat persetujuan itu akan diguna pakai sekiranya berlaku sebarang konflik dengan terma Notis Privasi ini.

Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa kami boleh memproses maklumat peribadi anda tanpa persetujuan jika kami mempunyai sebab yang sah untuk berbuat demikian, dengan syarat penggunaan sedemikian tidak akan memberi kesan buruk terhadap hak, kebebasan dan kepentingan anda sendiri. Mana-mana penggunaan sedemikian hendaklah selaras dengan Prinsip Privasi kami yang dinyatakan di atas.

Laman web ini dilengkapi langkah-langkah keselamatan dengan sokongan aplikasi tertentu untuk melindungi kerugian, penyalahgunaan, dan / atau pengubahan maklumat di bawah kawalan kami. Kesemua data berada di belakang firewall, dengan akses terhad kepada kakitangan Jabatan Teknologi Maklumat Koperasi Hartanah Anggun Berhad sahaja.

Kami mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan memerlukan mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan atau memproses maklumat peribadi anda untuk kami melakukan perkara yang sama. Akses kepada maklumat peribadi anda adalah terhad untuk menghalang akses, pengubahsuaian atau penyalahgunaan yang tidak dibenarkan dan hanya dibenarkan di kalangan pekerja dan ejen kami di atas dasar yang perlu diketahui sahaja.

Kenyataan tertentu yang dibuat di sini adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan, yang melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu.

Risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan kenyataan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada risiko dan ketidakpastian mengenai perubahan dalam pendapatan, keupayaan kami untuk menguruskan pertumbuhan, persaingan sengit dalam perkhidmatan kami termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kelebihan kos kami, kenaikan gaji di Malaysia, keupayaan kami untuk menarik dan mengekalkan profesional yang berkemahiran tinggi, masa dan kos yang melebihi harga tetap, kontrak jangka masa tetap, tumpuan pelanggan, sekatan terhadap Imigresen, tumpuan segmen industri, keupayaan kami untuk menguruskan operasi kami, mengurangkan permintaan untuk perkhidmatan kami dalam kawasan tumpuan utama, gangguan dalam rangkaian telekomunikasi atau kegagalan sistem, keupayaan kami untuk menyelesaikan dan menggabungkan potensi pengambilalihan, liabiliti untuk ganti rugi pada kontrak perkhidmatan kami, kejayaan syarikat-syarikat di mana Koperasi Hartanah Anggun Berhad telah membuat pelaburan strategik, penarikan insentif fiskal kerajaan, ketidakstabilan politik dan konflik serantau, sekatan undang-undang untuk menaikkan modal atau memperoleh syarikat di luar Malaysia, dan penggunaan harta intelek dan keadaan ekonomi umum yang tidak mempengaruhi industri.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa oleh kami atau bagi pihak kami.

Perubahan Notis Privasi Kami

Kami, Koperasi Hartanah Anggun Berhad berhak mengubah, menambah atau mengalih keluar mana-mana bahagian Syarat Penggunaan ini secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa. Perubahan dalam Syarat Penggunaan ini akan berkuatkuasa apabila notis mengenai perubahan tersebut dipaparkan. Penggunaan anda di laman web kami yang berterusan selepas sebarang perubahan pada Syarat Penggunaan yang diposkan akan dipertimbangkan penerimaan perubahan tersebut. Kami boleh menamatkan, mengubah, menggantung atau menghentikan mana-mana aspek laman web, termasuk ketersediaan mana-mana ciri laman web kami, pada bila-bila masa. Kami juga boleh mengenakan had ke atas ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda ke bahagian tertentu atau semua bahagian tanpa notis atau liabiliti. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Koperasi Hartanah Anggun Berhad boleh menamatkan kebenaran, hak dan lesen yang diberikan di atas pada bila-bila masa mengikut budi bicara sendiri dan atas penamatan itu; Anda akan segera memusnahkan semua bahan.

Tambahan Kepada Polisi Privasi Ini

Sebagai tambahan kepada Notis Privasi ini, mungkin ada kempen atau promosi tertentu yang akan diatur bersesuaian dengan kempen atau promosi tersebut, dan kami akan nyatakan dengan jelas di halaman berkenaan. Kami menggalakkan anda untuk membaca terma dan notis privasi tambahan ini sebelum mengambil bahagian. Terma atau dasar privasi tambahan akan disediakan secara terbuka kepada anda.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami