Skim Zero Deposit Plus+

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Manfaat SKIM ZERO DEPOSIT PLUS+Koperasi Hartanah Anggun Berhad

Skim Zero Deposit Plus+ 1

1.

Percuma Kos Tempahan Unit

2.

Percuma Kos Yuran Guaman Sales and Purchase Agreement (SPA / S&P)

3.

Percuma Kos Yuran Guaman “Loan Agreement”

4.

Percuma Kos Tukar Hakmilik atau Memorandum of Transfer (MOT)

5.

Percuma Kos Setem Hasil atau Stamp Duty

6.

Percuma Kos Yuran Keahlian Koperasi Hartanah Anggun Berhad (KOHAB)

7.

Percuma BON DEPOSIT SAHAM RM1,000

8.

Dividen tahunan seumur hidup (% Dividen Saham)

9.

Dividen saham boleh diwarisi (% Dividen Saham)

10.

Manfaat Khairat Kematian

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami

Bantuan & Maklum Balas