Badan Berkanun Layak LPPSA

Jadual dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Semakan Kelayakan Pembiayaan LPPSACarian Mengikut Agensi / Jabatan

BilNama Agensi / JabatanKelayakan
1AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)LAYAK
2AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)LAYAK
3AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBUDAYAAN (ASWARA)LAYAK
4BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)LAYAK
5DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)LAYAK
6HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM)LAYAK
7HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)LAYAK
8INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (IAM)LAYAK
9INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)LAYAK
10INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM)LAYAK
11INSTITUT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA NEGARA (IKKPN)LAYAK
12INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN & PERUNDANGAN (ILKAP)LAYAK
13INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)LAYAK
14INSTITUT PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)LAYAK
15INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)LAYAK
16INSTITUT SUKAN NEGARA (ISN)LAYAK
17JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM (JPLH)LAYAK
18KEMAS LANTIKAN SPA SAHAJALAYAK
19KOLEJ KOMUNITILAYAK
20KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (KUIM)LAYAK
21KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN ZAINAL ABIDIN (KUISZA)LAYAK
22KOLEJ UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)LAYAK
23KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM)LAYAK
24KOLEJ VOKASIONALLAYAK
25KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP) JUMLAH KELAYAKAN IKUT PEKELILING KWAP (rujuk senarai lampiran)LAYAK
26KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA & YG DIPERTUA (KWBPTRR)LAYAK
27KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU-GURU (KWSG)LAYAK
28LEMBAGA AIR PERAKLAYAK
29LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)LAYAK
30LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)LAYAK
31LEMBAGA KEMAJUAN BINTULULAYAK
32LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)LAYAK
33LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)LAYAK
34LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)LAYAK
35LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)LAYAK
36LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)LAYAK
37LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)LAYAK
38LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG (LKPP)LAYAK
39LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA)LAYAK
40LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)LAYAK
41LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)LAYAK
42LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)LAYAK
43LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)LAYAK
44LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)LAYAK
45LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)LAYAK
46LEMBAGA MAKTAB MAHMUD (LMM)LAYAK
47LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)LAYAK
48LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANGLAYAK
49LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ)LAYAK
50LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (TANJUNG PELEPAS) (LPJTP)LAYAK
51LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN (LPKmn)LAYAK
52LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN (LPKtn)LAYAK
53LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN (LPKP)LAYAK
54LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (AELB)LAYAK
55LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)LAYAK
56LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)LAYAK
57LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)LAYAK
58LEMBAGA PENDUDUK & PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)LAYAK
59LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA (LPPM)LAYAK
60LEMBAGA PENYELIDIKAN & KEMAJUAN PERINDUSTRIAN TIMAH (LPKPT)LAYAK
61LEMBAGA PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM / MFRDB)LAYAK
62LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIALAYAK
63LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)LAYAK
64LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)LAYAK
65LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)LAYAK
66MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTANLAYAK
67MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT MELAYU TERENGGANU (MAIDAM)LAYAK
68MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)LAYAK
69MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANGLAYAK
70MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANGLAYAK
71MAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAANLAYAK
72MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECERDC)LAYAK
73MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)LAYAK
74MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAILAYAK
75MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)LAYAK
76MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)LAYAK
77PEJABAT DAERAH DAN TANAH: • DAERAH TIMUR LAUT • DAERAH BARAT DAYA • DAERAH SEBERANG PERAI UTARA • DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH • DAERAH SEBERANG PERAI SELATANLAYAK
78PEJABAT KETUA MENTERI PULAU PINANGLAYAK
79PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIANLAYAK
80PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERILAYAK
81PEJABAT TYT YANG-DI PERTUA NEGERI PULAU PINANGLAYAK
82PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM A)LAYAK
83PERBADANAN ADAT MELAYU & WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)LAYAK
84PERBADANAN ASET KERETAPI (PAK)LAYAK
85PERBADANAN BUKIT BENDERALAYAK
86PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)LAYAK
87PERBADANAN KEMAJUAN FILEM MALAYSIA (FINAS)LAYAK
88PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTANLAYAK
89PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)LAYAK
90PERBADANAN LABUAN (LPL)LAYAK
91PERBADANAN MUZIUM KELANTANLAYAK
92PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SME CORP)LAYAK
93PERBADANAN PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANGLAYAK
94PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)LAYAK
95PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL (PSP)LAYAK
96PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KELANTANLAYAK
97PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM MELAKA (PERPUSTAM)LAYAK
98PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG (PPAPP)LAYAK
99PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)LAYAK
100PERBADANAN PERWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)LAYAK
101PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (MPC)LAYAK
102PERBADANAN PUTRAJAYALAYAK
103PERBADANAN STADIUM KELANTANLAYAK
104PERBADANAN STADIUM MERDEKA (PSM)LAYAK
105PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)LAYAK
106PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (PTPTN)LAYAK
107PERKHIDMATAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKATLAYAK
108PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA (PNM)LAYAK
109PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA)LAYAK
110PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)LAYAK
111PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATANLAYAK
112PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA)LAYAK
113PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)LAYAK
114PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)LAYAK
115PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)LAYAK
116SEMUA MAJLIS PERBANDARAN / BANDARAYALAYAK
117SEMUA PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KECUALI NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH & SARAWAKLAYAK
118SURUHANJAYA HAK ASASI MALAYSIA (SUHAKAM)LAYAK
119SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)LAYAK
120SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)LAYAK
121SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG (SPPP)LAYAK
122SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG TELUK EWA (SPPP- TELUK EWA)LAYAK
123SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC)LAYAK
124SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA (SEDA)LAYAK
125TOURISM MALAYSIALAYAK
126UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)LAYAK
127UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)LAYAK
128UNIVERSITI MALAYA (UM)LAYAK
129UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)LAYAK
130UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)LAYAK
131UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)LAYAK
132UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)LAYAK
133UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)LAYAK
134UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)LAYAK
135UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)LAYAK
136UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)LAYAK
137UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)LAYAK
138UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)LAYAK
139UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)LAYAK
140UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)LAYAK
141UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)LAYAK
142UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)LAYAK
143UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)LAYAK
144UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)LAYAK
145YAYASAN ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILANLAYAK
146YAYASAN ISLAM NEGERI KELANTANLAYAK
147YAYASAN ISLAM NEGERI MELAKALAYAK
148YAYASAN NEGERI NEGERI SEMBILANLAYAK
149YAYASAN NEGERI PAHANGLAYAK
150YAYASAN NEGERI KELANTAN DARUL NAIM (YAKIN)LAYAK
151YAYASAN NEGERI MELAKALAYAK
152PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANGLAYAK
153PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRAZERLAYAK
154MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGLAYAK
155PERBADANAN PERPUSTAKAAN NEGERI PAHANGLAYAK
156LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANGLAYAK
157LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMANLAYAK
158PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMURLAYAK
159PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)LAYAK
160PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR (PKPS)LAYAK
161JABATAN KEWANGAN NEGERILAYAK
162JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANGLAYAK
163JABATAN KEHAKIMAN NEGERI PULAU PINANGLAYAK
164JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESALAYAK
165JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANGLAYAK
166JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANGLAYAK
167JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANGLAYAK
168JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANGLAYAK
169JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANGLAYAK
170JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANGLAYAK
171JABATAN PERKHIDMATAN VITERINAR NEGERI PULAU PINANGLAYAK
172JABATAN BOTANI NEGERI PULAU PINANGLAYAK
173PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)LAYAK
174PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)LAYAK
175PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)LAYAK
176MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKALAYAK
177PERBADANAN STADIUM MELAKALAYAK
178PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKALAYAK
179LEMBAGA PERUMAHAN MELAKALAYAK
180PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANULAYAK
181LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGANULAYAK
182YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANULAYAK
183MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILANLAYAK
184LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILANLAYAK
185PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILANLAYAK
186PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILANLAYAK
187PUSAT ZAKAT NEGERI, NEGERI SEMBILANLAYAK
188SEMUA PIHAK BERKUASAN TEMPATAN (PBT)LAYAK
189PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAKLAYAK
190PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAKLAYAK
191LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA (MySihat)LAYAK
192PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN (PBPP)LAYAK
193LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (LPB)LAYAK
194MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUANLAYAK
195MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGORLAYAK
196PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARULAYAK
197PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)LAYAK
198ADUN NEGERI KELANTANTIDAK LAYAK
199AKADEMI AL-QURAN NEGERI TERENGGANUTIDAK LAYAK
200BANK NEGARA MALAYSIA (BNM)TIDAK LAYAK
201DEWAN BAHASA & PUSTAKA (DBP)TIDAK LAYAK
202INSTITUT DARUL RIDZUANTIDAK LAYAK
203JABATAN KERJA RAYA LANTIKAN NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH DAN SARAWAKTIDAK LAYAK
204KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (TARC)TIDAK LAYAK
205KPERAK IMPLEMENTATION & COORDINATION CORPORATION (KPERAK INC CORPORATION)TIDAK LAYAK
206KUMPULAN INDUSTRI KERAJAAN TEKNOLOGI TINGGI (MIGHT)TIDAK LAYAK
207KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)TIDAK LAYAK
208LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA (LJTSM)TIDAK LAYAK
209LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)TIDAK LAYAK
210LEMBAGA MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU (PERMINT)TIDAK LAYAK
211LEMBAGA PELABUHAN KLANG (PKA)TIDAK LAYAK
212LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (Lantikan Selepas 01/01/2013)TIDAK LAYAK
213LEMBAGA PENYATUAN & PEMULIHAN TANAH PERSEKUTUAN (FELCRA)TIDAK LAYAK
214LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR (LPHS)TIDAK LAYAK
215LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA (LTAT)TIDAK LAYAK
216LEMBAGA TABUNG HAJI (LTH)TIDAK LAYAK
217LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS)TIDAK LAYAK
218MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR (MAIJ)TIDAK LAYAK
219MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR (MAIS)TIDAK LAYAK
220MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI NEGERI SEMBILANTIDAK LAYAK
221MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)TIDAK LAYAK
222OPEN UNIVERSITYTIDAK LAYAK
223PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR, SELANGOR, SABAH DAN SARAWAKTIDAK LAYAK
224PENGURUSAN AIR PAHANG (PAIP) (SKIM B)TIDAK LAYAK
225PERBADANAN AIR MELAKATIDAK LAYAK
226PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MyIPO)TIDAK LAYAK
227PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI ISLAM NEGERI PERAKTIDAK LAYAK
228PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTANTIDAK LAYAK
229PERBADANAN PEMBANGUNAN LADANG RAKYAT (KELANTAN)TIDAK LAYAK
230PERBADANAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MTDC)TIDAK LAYAK
231PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK (SSI)TIDAK LAYAK
232PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAKTIDAK LAYAK
233PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERKESO)TIDAK LAYAK
234PERWAJA TERENGGANUTIDAK LAYAK
235PERWIRA NIAGA MALAYSIA (PERNAMA)TIDAK LAYAK
236PIHAK BERKUASA PEKEBUN KECIL GETAH (RISDA)TIDAK LAYAK
237SEMUA YAYASAN ISLAM NEGERI TIDAK LAYAK KECUALI: • YAYASAN ISLAM KELANTAN • YAYASAN ISLAM NEGERI SEMBILAN • YAYASAN ISLAM MELAKATIDAK LAYAK
238SURUHANJAYA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA (SKMM)TIDAK LAYAK
239SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM (SPAD)TIDAK LAYAK
240SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)TIDAK LAYAK
241SURUHANJAYA SEKURITI (SS)TIDAK LAYAK
242SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)TIDAK LAYAK
243SURUHANJAYA TENAGA (ST)TIDAK LAYAK
244SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN (SPPK)TIDAK LAYAK
245UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)TIDAK LAYAK
246YAYASAN BINA UPAYA DARUL RIDZUANTIDAK LAYAK
247YAYASAN KEBAJIKAN ISLAM DARUL RIDZUANTIDAK LAYAK
248YAYASAN PELAJARAN JOHORTIDAK LAYAK
249YAYASAN PELAJARAN PERTUBUHAN PELADANG MADA (YMADA)TIDAK LAYAK
250YAYASAN TUN ABDUL RAZAK (YTR)TIDAK LAYAK
251YAYASAN TUNKU ABDUL RAHMAN (YTAR)TIDAK LAYAK
252INSTITUT INTEGRITI NEGERI PULAU PINANGTIDAK LAYAK
253YAYASAN ISLAM PULAU PINANGTIDAK LAYAK
254LEMBAGA WAKAF ORANG HINDU NEGERI PULAU PINANG (LWHNPP)TIDAK LAYAK
255PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKATIDAK LAYAK
256PERBADANAN PEMBANGUNAN SUNGAI & PANTAI MELAKA (PPSPM)TIDAK LAYAK
257YAYASAN TERENGGANUTIDAK LAYAK
258YAYASAN PELAJAR JOHORTIDAK LAYAK
259YPJ HOLDINGS SDN. BHD.TIDAK LAYAK
260MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR (MAIJ)TIDAK LAYAK
261KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN AZLAN SHAH (KUISAS)TIDAK LAYAK
262YAYASAN PERAKTIDAK LAYAK
263TOURISM PERAK MANAGEMENT BHDTIDAK LAYAK
264PERAK INVESTMENT MANAGEMENT CENTRETIDAK LAYAK
265MB INCORPORATEDTIDAK LAYAK
266DEWAN BAHASA DAN PUSTAKATIDAK LAYAK
267LEMBAGA PELABUHAN KLANGTIDAK LAYAK

Badan Berkanun Yang LayakPembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Apakah yang dimaksudkan dengan Kakitangan Kerajaan?
Apakah pula maksud Badan Berkanun?

Sebenarnya terdapat beberapa bahagian di dalam struktur pewujudan jawatan.

Contohnya seperti Badan Berkanun, adakah ia dikira Kakitangan Kerajaan? Jadual di bawah dikongsikan istilah atau terma yang perlu anda fahami untuk membezakan badan-badan yang ada di Malaysia.

BIL
TERMA
MAKSUD
1 Kementerian Mengikut Pekeliling Am Bil. 2/82, Kementerian adalah organisasi yang diwujudkan untuk menggubal dasar, merancangkan program-program dan melaksanakannya di bawah arahan dasar seorang menteri;
2 Kementerian Bersepadu Kementerian Bersepadu ialah kementerian di mana unit/ bahagian yang tidak mempunyai kuasa tersendiri dari segi urusan pentadbiran, kewangan dan ketua unit/ bahagian itu tidak menjadi pegawai pengawal di dalam urusan kewangan. Contoh Kementerian Bersepadu ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
3 Kementerian Tidak Bersepadu Kementerian Tidak Bersepadu ialah kementerian yang salah satu unit/ bahagiannya menjalankan fungsi-fungsi bersendiri dari segi urusan pentadbiran, kewangan dan kakitangan dan ketua unit/ bahagian itu adalah menjadi pegawai pengawal dalam urusan kewangannya. Contoh Kementerian Tidak Bersepadu ialah Kementerian Kewangan, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Dalam Negeri.
4 Jabatan Dari segi susunan pentadbiran, jabatan adalah merupakan agensi pelaksana bagi sebuah kementerian atau pentadbiran negeri.
5 Perbadanan Awam (Public Corporations) Perbadanan-perbadanan awam (public corporations) atau agensi-agensi separa kerajaan (semi-government agencies) adalah ditubuhkan di bawah undang-undang, sama ada diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Misalnya, Majlis Amanah Rakyat (MARA) ialah sebuah Badan Berkanun Persekutuan dan Perbadanan Kemajuan/ Pembangunan Ekonomi Negeri ialah sebuah Badan Berkanun Negeri.
6 Badan-Badan Berkanun Badan-badan berkanun adalah sebuah agensi separa kerajaan yang ditubuhkan di bawah peruntukan sesebuah Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.
7 Badan-Badan Tidak Berkanun Badan-Badan Tidak Berkanun ialah Syarikat-Syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125). Badan-badan ini adalah bersifat dan beroperasi sebagai syarikat perniagaan yang biasa, hanya dari segi hak milik sahaja dipunyai oleh Kerajaan.
8 Pihak Berkuasa Tempatan / Penguasa Tempatan Berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Kerajaan Tempatan ditafsirkan sebagai mana-mana Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah, mengikut mana-mana berkenaan, dan berhubungan dengan Wilayah Persekutuan ertinya Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dilantik di bawah seksyen 4 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 [Akta 190].

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami

Bantuan & Maklum Balas