Prosedur Tempahan Unit dan Serahan Fail Jualan

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Rujukan Pekeliling: KOHAB/PKLLG/2020/0028
Tarikh: 18 November 2020

Prosedur Tempahan Unit dan Serahan Fail JualanKoperasi Hartanah Anggun Berhad

Berkuatkuasa bermula 19 November 2020, pengurusan Koperasi akan menyelaraskan Prosedur Tempahan (Booking) unit dan Serahan Fail Jualan.

Rujuk grafik Carta Aliran Proses Tempahan (Booking) Unit dan Serahan Fail yang disediakan dibawah.

Pelarasan ini adalah berdasarkan maklumbalas yang diterima antara anggota KOHAB, Ketua Agensi dan pengurusan Koperasi untuk :

i) Penambahbaikan prosedur sedia ada
ii) Keperluan di dalam sistem kemasukan data serahan fail jualan
iii) Keperluan untuk pembayaran komisen

Selaras dengan penguatkuasaan Prosedur Tempahan (Booking) Unit dan Serahan Fail Jualan, konsultan hartanah di wajibkan untuk menyertakan Nombor Anggota KOHAB ketika proses tempahan (booking) unit dan serahan fail jualan di kaunter berlaku. Kegagalan menyatakan Nombor Anggota KOHAB boleh mengakibatkan tempahan (booking) unit atau penerimaan fail jualan ditolak oleh pihak pengurusan.

Walaupun begitu dan sekiranya nombor anggota KOHAB adalah didalam peringkat pemprosesan di pihak pengurusan, konsultan hartanah di beri kelonggaran untuk membuat tempahan (booking) unit atau serahan fail jualan dengan menyertakan bukti permohonan keanggotaan dan pembayaran syer untuk menjadi anggota KOHAB kepada Pengurus Projek atau kakitangan koperasi (kaunter).

Bagi mengatasi pelbagai masalah yang timbul semasa tempahan (booking) unit dibuat dan bagi tujuan membolehkan urusan proses permohonan pinjaman pembeli berjalan lancar, berikut diringkaskan proses yang perlu dipatuhi oleh semua konsultan hartanah KOHAB:

 

i. Penyata gaji terkini (awam) atau 3 (tiga) bulan terkini (tentera) perlu diberikan kepada Pengurus Projek terlebih dahulu untuk semakan kelayakan bagi memastikan bakal pembeli mempunyai kelayakan sewajarnya.
ii. Setelah semakan kelayakan dibuat, pembeli yang layak perlu menyediakan dokumen-dokumen lengkap bagi tujuan tempahan unit. Ini kerana pihak syarikat tidak mengenakan sebarang bayaran bagi tujuan pembelian maka dokumen lengkap perlu diberikan terlebih dahulu sebagai “secure booking”.
iii. Sekiranya bakal pembeli gagal menyediakan senarai dokumen yang diperlukan, maka mereka perlu menyediakan seminimum dokumen bagi membolehkan tempahan unit dibuat.
iv. Pengiraan tarikh tempahan unit akan dikira bermula dari hari dokumen diserahkan kepada Pengurus Projek.
vi. Sebarang permasalahan yang timbul dalam tempoh tempahan unit akan dibuat perlulah dimaklumkan kepada Pengurus Projek terlebih dahulu.
vii. Tempahan unit akan dilanjutkan atas budi bicara Pengurus Projek bagi keadaan-keadaan tertentu.
viii. Walau bagaimanapun, tempahan unit akan dibuka semula bagi memberi laluan kepada ejen lain untuk membuat tempahan unit.
ix. Bagi konsultan hartanah yang gagal mematuhi S.O.P yang diberikan, maka proses tempahan unit tidak akan dilakukan.
Prosedur Tempahan Unit dan Serahan Fail Jualan 1
Carta Aliran Proses Tempahan (Booking) Unit dan Serahan Fail Jualan Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami