D’Bayu Residen, Ayer KerohMelaka Bandaraya Bersejarah

Maklumat
Butiran
Nama ProjekD'Bayu Residen - Google Drive
LokasiAyer Keroh, Melaka
JenisKondominium
BilikType A - Dual Key (Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type B - Dual Key (Intermediate & Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type A1 - Duplex (Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type B1 - Duplex (Intermediate & Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type A2 - Duplex Penthouse (Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type B2 - Duplex Penthouse (Intermediate Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type B3 - Duplex Penthouse (Intermediate Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type C - (Intermediate Unit)   3 Bilik Tidur /    2 Bilik Air
Type D - Dual Key (Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Type D1 - Dual Key (Corner Unit)   3 Bilik Tidur /    3 Bilik Air
Keluasan BinaanType A - Bermula 1,120 kps
Type B - Bermula 1,110 kps
Type A1 - Bermula 1,824 kps
Type B1 - Bermula 1,822 kps
Type A2 - Bermula 1,842 kps + 1,288 kps (Sky Deck)
Type B2 - Bermula 1,822 kps + 970 kps (Sky Deck)
Type B3 - Bermula 1,822 kps + 733 kps (Sky Deck)
Type C - Bermula 909 kps
Type D - Bermula 1,230 kps
Type D1 - Bermula 1,259 kps
Status TanahLeasehold Open Title
Status BinaanDalam pembinaan, jangkaan siap akhir tahun 2026
HargaBermula dari RM 352,000
Pilihan PembiayaanLPPSA dan Bank

Ketersediaan Unit

NO.UNIT NO.TOWERTINGKATJENISKELUASAN BINAAN (KPS)HARGA (RM)HARGA NON-BUMI SELEPAS 5% (RM)HARGA BUMI SELEPAS 10% (RM)STATUS
1A-02-01A2TYPE A1,120378,000BOOKED
2A-02-02A2TYPE A1,120398,000BOOKED
3A-02-03A2TYPE B1,110395,000AVAILABLE
4A-02-3AA2TYPE B1,110395,000AVAILABLE
5A-02-05A2TYPE B1,110395,000AVAILABLE
6A-02-06A2TYPE B1,110395,000AVAILABLE
7A-02-07A2TYPE B1,110375,000AVAILABLE
8A-02-08A2TYPE B1,110375,000AVAILABLE
9A-02-09A2TYPE B1,110375,000AVAILABLE
10A-03-01A3TYPE B1,120381,000AVAILABLE
11A-03-02A3TYPE A1,120401,000SOLD
12A-03-03A3TYPE A1,110397,000AVAILABLE
13A-03-3AA3TYPE B1,110397,000AVAILABLE
14A-03-05A3TYPE B1,110397,000AVAILABLE
15A-03-06A3TYPE B1,110397,000AVAILABLE
16A-03-07A3TYPE B1,110377,000AVAILABLE
17A-03-08A3TYPE B1,110377,000AVAILABLE
18A-03-09A3TYPE B1,110377,000AVAILABLE
19A-3A-01A3ATYPE A1,120404,000BOOKED
20A-3A-02A3ATYPE A1,120404,000SOLD
21A-3A-03A3ATYPE B1,110399,000SOLD
22A-3A-3AA3ATYPE B1,110399,000AVAILABLE
23A-3A-05A3ATYPE B1,110399,000SOLD
24A-3A-06A3ATYPE B1,110399,000BOOKED
25A-3A-07A3ATYPE B1,110389,000BOOKED
26A-3A-08A3ATYPE B1,110389,000BOOKED
27A-3A-09A3ATYPE B1,110389,000BOOKED
28A-05-01A5TYPE A1,120427,000AVAILABLE
29A-05-02A5 & 6TYPE A11,842652,000AVAILABLE
30A-05-03A5 & 6TYPE B11,822645,000AVAILABLE
31A-05-04A5 & 6TYPE B11,822645,000AVAILABLE
32A-05-05A5 & 6TYPE B11,822645,000AVAILABLE
33A-05-06A5 & 6TYPE B11,822645,000AVAILABLE
34A-05-07A5TYPE B1,110411,000AVAILABLE
35A-05-08A5TYPE B1,110411,000AVAILABLE
36A-05-09A5TYPE B1,110411,000AVAILABLE
37A-06-01A6 & 7TYPE A21842 + 1288843,000SOLD
38A-06-07A6 & 7TYPE B31822 + 733763,000AVAILABLE
39A-06-08A6 & 7TYPE B21822 + 970793,000SOLD
40A-06-09A6 & 7TYPE B21822 + 970793,000BOOKED

NO.UNIT NO.TOWERTINGKATJENISKELUASAN BINAAN (KPS)HARGA (RM)HARGA NON-BUMI SELEPAS 5% (RM)HARGA BUMI SELEPAS 10% (RM)STATUS
1D-05-02D5TYPE C909 + 122518,000BOOKED
2D-05-03D5TYPE C909 + 122518,000AVAILABLE
3D-05-3AD5TYPE C909 + 122518,000BOOKED
4D-05-05D5TYPE D1230 + 932730,000SOLD
5D-05-06D5TYPE C909352,000BOOKED
6D-05-07D5TYPE B909352,000AVAILABLE
7D-05-08D5TYPE B909352,000SOLD
8D-06-01D6TYPE D11,259477,000BOOKED
9D-06-02D6TYPE C909364,000SOLD
10D-06-03D6TYPE C909364,000BOOKED
11D-06-3AD6TYPE C909364,000SOLD
12D-06-05D6TYPE D1,230468,000BOOKED
13D-06-06D6TYPE C909354,000BOOKED
14D-06-07D6TYPE C909354,000BOOKED
15D-06-08D6TYPE C909354,000BOOKED
16D-07-01D7TYPE D11,259480,000AVAILABLE
17D-07-02D7TYPE C909366,000AVAILABLE
18D-07-03D7TYPE C909366,000SOLD
19D-07-3AD7TYPE C909366,000SOLD
20D-07-05D7TYPE D1,230471,000AVAILABLE
21D-07-06D7TYPE C909356,000AVAILABLE
22D-07-07D7TYPE C909356,000SOLD
23D-07-08D7TYPE C909356,000SOLD
24D-08-01D8TYPE D11,259486,000AVAILABLE
25D-08-02D8TYPE C909370,000AVAILABLE
26D-08-03D8TYPE C909370,000SOLD
27D-08-3AD8TYPE C909370,000AVAILABLE
28D-08-05D8TYPE D1,230477,000AVAILABLE
29D-08-06D8TYPE C909360,000AVAILABLE
30D-08-07D8TYPE C909360,000AVAILABLE
31D-08-08D8TYPE C909360,000AVAILABLE
32D-09-01D9TYPE D11,259486,000AVAILABLE
33D-09-02D9TYPE C909370,000AVAILABLE
34D-09-03D9TYPE C909370,000AVAILABLE
35D-09-3AD9TYPE C909370,000AVAILABLE
36D-09-05D9TYPE D1,230477,000AVAILABLE
37D-09-06D9TYPE C909360,000AVAILABLE
38D-09-07D9TYPE C909360,000AVAILABLE
39D-09-08D9TYPE C909360,000AVAILABLE
40D-10-01D10TYPE D11,259489,000BOOKED
41D-10-02D10TYPE C909372,000BOOKED
42D-10-03D10TYPE C909372,000BOOKED
43D-10-3AD10TYPE C909372,000BOOKED
44D-10-05D10TYPE D1,230480,000BOOKED
45D-10-06D10TYPE C909362,000SOLD
46D-10-07D10TYPE C909362,000BOOKED
47D-10-08D10TYPE C909362,000BOOKED
48D-11-01D11TYPE D11,259492,000AVAILABLE
49D-11-02D11TYPE C909374,000AVAILABLE
50D-11-03D11TYPE C909374,000AVAILABLE
51D-11-3AD11TYPE C909374,000AVAILABLE
52D-11-05D11TYPE D1,230483,000SOLD
53D-11-06D11TYPE C909364,000AVAILABLE
54D-11-07D11TYPE C909364,000AVAILABLE
55D-11-08D11TYPE C909364,000AVAILABLE
56D-12-01D12TYPE D11,259495,000AVAILABLE
57D-12-02D12TYPE C909376,000AVAILABLE
58D-12-03D12TYPE C909376,000AVAILABLE
59D-12-3AD12TYPE C909376,000AVAILABLE
60D-12-05D12TYPE D1,230486,000AVAILABLE
61D-12-06D12TYPE C909366,000AVAILABLE
62D-12-07D12TYPE C909366,000AVAILABLE
63D-12-08D12TYPE C909366,000AVAILABLE
64D-13-01D13TYPE D11,259498,000AVAILABLE
65D-13-02D13TYPE C909378,000AVAILABLE
66D-13-03D13TYPE C909378,000AVAILABLE
67D-13-3AD13TYPE C909378,000AVAILABLE
68D-13-05D13TYPE D1,230489,000AVAILABLE
69D-13-06D13TYPE C909368,000AVAILABLE
70D-13-07D13TYPE C909368,000AVAILABLE
71D-13-08D13TYPE C909368,000AVAILABLE
72D-13A-01D13ATYPE D11,259501,000BOOKED
73D-13A-02D13ATYPE C909380,000BOOKED
74D-13A-03D13ATYPE C909380,000BOOKED
75D-13A-3AD13ATYPE C909380,000BOOKED
76D-13A-05D13ATYPE D1,230492,000BOOKED
77D-13A-06D13ATYPE C909370,000BOOKED
78D-13A-07D13ATYPE C909370,000BOOKED
79D-13A-08D13ATYPE C909370,000BOOKED
80D-15-01D15TYPE D11,259504,000AVAILABLE
81D-15-02D15TYPE C909382,000BOOKED
82D-15-03D15TYPE C909382,000BOOKED
83D-15-3AD15TYPE C909382,000AVAILABLE
84D-15-05D15TYPE D1,230495,000AVAILABLE
85D-15-06D15TYPE C909372,000AVAILABLE
86D-15-07D15TYPE C909372,000AVAILABLE
87D-15-08D15TYPE C909372,000AVAILABLE
88D-16-01D16TYPE D11,259507,000AVAILABLE
89D-16-02D16TYPE C909384,000AVAILABLE
90D-16-03D16TYPE C909384,000SOLD
91D-16-3AD16TYPE C909384,000AVAILABLE
92D-16-05D16TYPE D1,230498,000AVAILABLE
93D-16-06D16TYPE C909374,000AVAILABLE
94D-16-07D16TYPE C909374,000AVAILABLE
95D-16-08D16TYPE C909374,000AVAILABLE
96D-17-01D17TYPE D11,259510,000AVAILABLE
97D-17-02D17TYPE C909386,000AVAILABLE
98D-17-03D17TYPE C909386,000AVAILABLE
99D-17-3AD17TYPE C909386,000AVAILABLE
100D-17-05D17TYPE D1,230501,000AVAILABLE
101D-17-06D17TYPE C909376,000AVAILABLE
102D-17-07D17TYPE C909376,000AVAILABLE
103D-17-08D17TYPE C909376,000AVAILABLE
104D-18-01D18TYPE D11,259516,000AVAILABLE
105D-18-02D18TYPE C909390,000AVAILABLE
106D-18-03D18TYPE C909390,000AVAILABLE
107D-18-3AD18TYPE C909390,000AVAILABLE
108D-18-05D18TYPE D1,230507,000AVAILABLE
109D-18-06D18TYPE C909380,000SOLD
110D-18-07D18TYPE C909380,000AVAILABLE
111D-18-08D18TYPE C909380,000AVAILABLE
112D-19-01D19TYPE D11,259516,000AVAILABLE
113D-19-02D19TYPE C909390,000AVAILABLE
114D-19-03D19TYPE C909390,000AVAILABLE
115D-19-3AD19TYPE C909390,000SOLD
116D-19-05D19TYPE D1,230507,000AVAILABLE
117D-19-06D19TYPE C909380,000SOLD
118D-19-07D19TYPE C909380,000AVAILABLE
119D-19-08D19TYPE C909380,000AVAILABLE
120D-20-01D20TYPE D11,259519,000AVAILABLE
121D-20-02D20TYPE C909392,000AVAILABLE
122D-20-03D20TYPE C909392,000AVAILABLE
123D-20-3AD20TYPE C909392,000AVAILABLE
124D-20-05D20TYPE D1,230510,000AVAILABLE
125D-20-06D20TYPE C909382,000AVAILABLE
126D-20-07D20TYPE C909382,000AVAILABLE
127D-20-08D20TYPE C909382,000AVAILABLE
128D-21-01D21TYPE D11,259522,000AVAILABLE
129D-21-02D21TYPE C909394,000AVAILABLE
130D-21-03D21TYPE C909394,000AVAILABLE
131D-21-3AD21TYPE C909394,000AVAILABLE
132D-21-05D21TYPE D1,230513,000AVAILABLE
133D-21-06D21TYPE C909384,000AVAILABLE
134D-21-07D21TYPE C909384,000AVAILABLE
135D-21-08D21TYPE C909384,000AVAILABLE
 • Tanpa Deposit
 • Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
 • Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
 • Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
 • Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
 • Baki Harga Rumah RM 5,00,000 – RM 1,000,000 Pengecualian Stamp Duty Adalah Sebanyak 75%, Dan Baki 25% Adalah Ditanggung Oleh Pembeli
 • Kos Tukar Hakmilik (Memorandum Of Transfer) Adalah Ditanggung Oleh Pembeli
 • Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 27
(Tingkat 4)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 28
(Tingkat 5)

Lokasi Menarik Berhampiran

 • 200 meter ke AEON Mall Ayer Keroh
 • 700 meter ke Melaka Mall
 • 1.4 KM ke Pantai Hospital Ayer Keroh
 • 2.5 KM ke Multimedia University
 • 5 KM ke MITC
 • 5.8 KM ke Mydin MITC
 • 6.7 KM ke Zoo Melaka
 • 6.8 KM ke Jonker Street
 • 7.6 KM ke Ayer Keroh Country Club

Pelan Lantai

D'Bayu Residen, Ayer Keroh 29
(Type A - Dual Key, Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 30
(Type A1 - Duplex, Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 31
(Type A2 - Duplex Penthouse, Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 32
(Type B - Dual Key, Intermediate & Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 33
(Type B1 - Duplex, Intermediate & Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 34
(Type B2 - Duplex Penthouse, Intermediate Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 35
(Type B3 - Duplex Penthouse, Intermediate Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 36
(Type C - Intermediate Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 37
(Type D - Dual Key, Corner Unit)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 38
(Type D1 - Dual Key, Corner Unit)

Pelan Susun Atur

D'Bayu Residen, Ayer Keroh 39
(Blok Aster)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 40
(Blok Clover - Tingkat 2 & 3A)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 41
(Blok Clover - Tingkat 5)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 42
(Blok Clover - Tingkat 6)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 43
(Blok Clover - Tingkat 7)
D'Bayu Residen, Ayer Keroh 44
(Kedudukan Blok)

Pelan Lokasi

D'Bayu Residen, Ayer Keroh 45
Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami