Proses Cagaran Hartanah – Tatacara Gadaian

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Proses Cagaran Hartanah – Tatacara Gadaian

Cagaran gadaian adalah tatacara cagaran yang digunakan bagi hartanah yang sudah mempunyai Hakmilik Individu/ Strata manakala cagaran penyerahan hak adalah tatacara cagaran yang digunakan bagi hartanah yang belum mempunyai Hakmilik Individu/ Strata.

Pihak pertama bermaksud pemilik hartanah dan peminjam adalah pihak yang sama manakala pihak ketiga adalah keadaan dimana tidak semua pemilik hartanah (sekiranya lebih dari satu) mengambil pembiayaan dengan LPPSA.

Borang cagaran beserta panduan untuk melengkapkan borang tersebut boleh dimuat turun daripada laman web rasmi LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v2/borang-cagaran/.

Ya, LPPSA menyediakan surat iringan standard yang perlu diguna pakai oleh pihak peguam bagi kedua-dua tujuan di atas dan boleh dimuat turun daripada laman web rasmi LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v2/borang-cagaran/.

Tidak. Semua dokumen berkaitan pembiayaan perumahan sektor awam di bawah LPPSA telah mendapat pengecualian duti setem.

Wang beza mesti dijelaskan kepada pihak penjual sebelum pihak peguam menghantar surat nasihat pengeluaran wang pembiayaan (advice to release).

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami

Bantuan & Maklum Balas