Proses Cagaran Hartanah – (Post-Disbursement)

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Proses Cagaran Hartanah – (Post-Disbursement)

Tidak boleh. Pihak peguam/peminjam boleh membuat carian rasmi di Pejabat Tanah.

Hanya peminjam yang bercerai sahaja boleh membuat pindahmilik ½ bahagian melalui pihak peguam. Pihak peguam perlu mengemukakan dokumen seperti berikut:-

1. Borang 14A yang telah ditandatangan oleh kedua-dua pihak; dan
2. Akuan sumpah suami/isteri yang rela memberikan harta kepada si suami/si isteri; atau
3. Surat dari Mahkamah.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami