Penjadualan Semula Bayaran Balik Pembiayaan

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Penjadualan Semula Bayaran Balik Pembiayaan

Penjadualan semula pinjaman dan bayaran balik adalah dibenarkan dengan pembayaran selesai sebahagian (minimum enam (6) bulan bayaran bulanan). Setelah bayaran selesai sebahagian dibuat, anda dinasihatkan untuk menghantar permohonan penjadualan semula bayaran balik dengan bukti pembayaran melalui emel kepada eftmaklum@lppsa.gov.my. Pihak LPPSA akan menghubungi anda berkaitan dengan penjadualan semula tersebut setelah permohonan anda diluluskan.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami